Home

Egenvårdsplan blankett

Blanketter - Västra Götalandsregione

 1. Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället
 2. EGENVÅRDSPLAN Namn Personnummer Undertecknad har bedömt att det finns ett behov av hjälp vid utförandet av egenvårdsinsats för ovanstående person. Kopia på denna blankett ska överlämnas till den enskilde/företrädare, handläggare i socialtjänsten och ev. andra berörda parter efter den enskildes samtycke. Planen gäller för insat
 3. Egenvårdsplan. Det är viktigt att det finns kunskaper om diabetes och nödvändiga resurser i skolan för att det enskilda barnets egenvård ska fungera på bästa sätt. Nationella diabetesteamet, som Svenska Diabetesförbundet är en del av, har tagit fram en egenvårdsplan

Programvara för blanketter. Du som har Acrobat fullversion (betalprogram) kan spara en kopia av blanketten i din egen dator och skicka den som bifogad fil till mottagare (se upp om blanketten kräver namnteckning) Eleven har behov av egenvård i skolverksamheten: beskriv behovet och hur behovet tillmötesgås i skolan. Hur hanterar eleven situationen. Bifoga aktuell egenvårdsplan och handlingsplan. Beskrivning av elevens funktionsnedsättning/egenvård (sätt kryss i 1a eller 1b) 1a

Vårdnadshavare kan överlåta egenvårdsinsatser till skolpersonal. Förskolans/skolans blankett. Egenvård i förskola och skola . utgör en bilaga till barnets/elevens . egenvårdsplan. Egenvårdsplanen utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal ino Här hittar du ansökningar och andra ärenden som ska skickas in till kommunen. Oftast får du ladda ner en blankett som du skriver ut, fyller i och skickar in med vanlig post. För vissa ärenden finns särskilda e-tjänster där du skickar in din ansökan via webben Delegeringsbeslut blankett MAS Depotplåster kontroll Dosettschema Egenvårdsplan, riskbedömning Frågeformulär inför influensavaccination region. Blankett Egenvård utgör en bilaga till barnets/elevens Egenvårdsplan. En egenvårdsblankett ska fyllas i då personal utför egenvårdsinsatser eller kan behöva utföra egenvård. Blanketten ska förnyas eller uppdateras inför nytt läsår samt vid byte av förskola/skola. Mindre ändringar kan införas på blanketten som då ska dateras oc

Rutiner gällande läkemedelshantering på UES Läkemedel kan behöva ges i skolan av personal. Exempel på orsaker är astma, allergi, diabetes, epilepsi och svår koncentrationsstörning Vid val av aktivitet skickar skolan hem en blankett med de olika alternativen så att eleven kan göra sitt val i lugn och ro. Genom att pedagogerna gör gruppindelning minimeras riskerna för utanförskap. Läs mer Barn med allergi - vardagstips till föräldrar med barn i förskola och skol Vårdnadshavare kan överlåta egenvårdsinsatser till skolpersonal. Blankett Egenvård vid diabetes förskola och skola utgör en bilaga till barnets Egenvårdsplan som ska tydliggöra vilka egenvårdsinsatser som personal ska utföra och vilka åtgärder som ska vidtas om elevens hälsotillstånd förändras Riktlinjer för. barn- och elevhälsoarbetet. Barn- och utbildningsförvaltningen. Beslutad efter samverkan 2011. Reviderad 201 8-01-22. 1 INLEDNING 6. 2 VISION OCH VÄRDEORD 6.

Diabetes i förskola och skol

styrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av pati-enter i sluten vård. Läkemedel som egenvård . Socialstyrelsens ändringar i läkemedelsföreskrifte EGENVÅRDSPLAN Ny bedömning Omprövning Undertecknad har bedömt att det finns ett behov av hjälp vid utförandet av egenvårdsinsats för ovanstående person. Kopia på denna blankett ska överlämnas till den enskilde/företrädare, handläggare i socialtjänsten, ansvarig chef och ev. andra berörda parter efter den enskildes samtycke Denna blankett ska fyllas i av alla som medicinerar regelbundet och kommer eller kanske Microsoft Word - Egenvårdsplan-Svenska kontingenten.doc I denna rapport redovisas en studie av kommunikationsmönster och strategier i konsultationer inom barndiabetesvården. En utgångspunkt för studien är att samtalsstrategier för att stödja upplevelsen av tilltro till sin förmåga att utföra vården a B. Definitioner: B1: Astma hos småbarn. Terminologi och diagnoser: B2: Klassificering av astma med hänsyn till funktion och medicinering (barn över 2 år

ansöka om bistånd hos kommunens biståndshandläggare. En ifylld blankett, Planering av egenvård med hjälp, bifogas ansökan. 3.1 .7 Ansökan om bistånd Sid. 8 skriftliga egenvårdsplan Biståndshandläggare Biståndshandläggare: U treder och ansvarar för biståndsbeslut för egenvård. H älso-och sjukvårdens används som underlag EGENVÅRDSPLAN. Namn. Personnummer. Undertecknad har bedömt att det finns ett behov av hjälp vid utförandet av egenvårdsinsats för ovanstående person. Kopia på denna blankett ska överlämnas till den enskilde/företrädare, handläggare i socialtjänsten och ev. andra berörda parter efter den enskildes samtycke. Planen gäller för insat (Denna blankett fylls i och kopieras när läkemedelsbehandlingen påbörjas/ändras. 1 ex förvaras tillsammans med läkemedlet, 1ex lämnas till förälder och 1ex lämnas til Försäkringskassan använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på Jag accepterar-knappen samtycker du till att cookies används Hitta läsårstider, välj skola, sök barnomsorg, hitta och jämför vuxenutbildningar, läs om elevhälsa, ansök om skolskjuts, se skolmatsedel med mera

Blanketter - Socialstyrelse

E-tjänster och blanketter - Enköpings kommu

 1. Om ditt barn har någon annan kronisk sjukdom eller behöver hjälp med medicinering i skolan ska du fylla i blankett Medicinering och egenvård i skolan och lämna den till ditt barns pedagog. Då kan skolan utse en särskild person som hjälper eleven att ta sin medicin
 2. Läroplaner och andra styrdokument. Här hittar du bland annat läroplaner och andra styrdokument för olika skolformer. Leda och organisera. Här hittar du som leder och organiserar skola, förskola eller vuxenutbildning stöd för att utveckla verksamheterna
 3. Skolhälsovården och Elevstöd i Sollentuna kommun har i samarbete med Barndiabetesmottagningen på Karolinska i Solna och Huddinge utarbetat information och riktlinjer för att barnen med diabetes skall ha en medicinskt trygg och säker vistelse i förskolan/skola och på fritids, samt kunna delta på goda villkor i alla skolans aktiviteter

blankett för ansökan om specialkost. skapa rutiner för att personalen tar emot och förvarar blanketterna, samt hur information om barnets kost informeras till all berörd personal. vid behov utarbeta en egenvårdsplan för enskilda barn/elever Måltidsleverantör och förskolor med tillagningskök i egen regi ska I de fall patienten sköter sina vid-behovsläkemedel helt eller delvis på vårdavdelningen ska egenvårdsbedömning göras och egenvårdsplan dokumenteras. DELEGERING. Delegering avseende läkemedelshantering. Vid delegering av arbetsuppgifter inom läkemedelshantering ska följande beaktas: att delegering av läkemedelhantering ska göras. Hemtjänst Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON-53/ Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den 14 februari 2012 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET 1

Blanketter - linkoping

För personal - Astma- och Allergiförbunde

 1. 3 dec 2017 Truppen bestod utav 7 aktiva tjejer då vi tyvärr fick ett sent återbud på grund av sjukdom. Resan var mycket lång och krokig då den gick över både berg och dalar när vi väl var framme i Ryssland väntade en tre och en halv timmes bussfärd i en buss där man ej kunde stänga av värmen vilket ledde till att all
 2. Skola och förskola. Sök barnomsorg, hitta läsårstider, välj skola, hitta och jämför vuxenutbildningar, hitta antagningspoäng för gymnasieskolan, läs om elevhälsa, matsedel och regler för att få skolskjuts
 3. Egenvårdsplan upprättas. Blankett till Vuxenhabiliteringen eller Barn- och ungdomshabiliteringen för förfrågan om utbildning, handledning, konsultation
 4. Termnamn Definition och termanvändning Termsamling XML; aktuell infektionsepidemiologi: Information om förekomst av smitta i patientens närhet. Sökord i Cosmi

Riktlinjer för barn- och elevhälsoarbetet 2018-01-22 - Google

Här hämtar du blankett för att ansöka om specialkost i förskola och skola. Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan. Den ifyllda ansökan lämnas till skolans expedition. Norrköpings kommun 601 81 Norrköpin (görs genom e-tjänst för skolorna och genom blankett för förskolorna). Kontakta administratör på respektive skola om problem uppstår. Om ditt barn har en komplicerad födoämnes-överkänslighet, diskutera alltid detta med köket. (Se telefonnummer nedan

Särskild blankett för Diabetes i skola och förskola - Plan för egenvård : Se bilaga. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Barn och unga samt psykiatrins tvångsvård är undantagna starten av Lifecare. Arbetsgrupp ska upprättas som ska jobba med dessa grupper som sedan ska gå in i systemet under våren 2018 Här hämtar du blankett för att ansöka om specialkost i förskola och skola. Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan. Den ifyllda ansökan lämnas till skolans expedition. Norrköpings kommun 601 81 Norrköpin

Här hämtar du blankett för att lämna in klagomål på att någon byggt eller gjort åtgärder utan lov, inte följt bestämmelser i plan- och bygglagen eller om åtgärden medför fara för människors hälsa och säkerhet. Eller för att lämna i klagomål på ovårdad tomt, upplag eller annat

Stärkande samtal - fyra fallstudier av invandrarfamiljers

Egenvård - diabetes

 1. Tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära
 2. Skola och förskola för nyanlända - Uppsala
 3. Vårdbidrag - forsakringskassan
 4. Diabetes och andra kroniska sjukdomar - Lidingö sta
 5. Regler och ansvar - Skolverke
 6. Elevhälsan - Råd och anvisningar ang

Region Östergötland - Läkemedelshantering lokal ruti

 1. Hemtjänst. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande ..
 2. Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för sektor
 3. Ladda ned - Diabi
 4. Västra Götalandsregionen - Västra Götalandsregione

Team Linköping - Diabi

populär: