Home

Svenska organisationer i afghanistan

Hela 89% av våra intäkter går direkt till verksamheten i Afghanistan. Endast 11% används till nödvändig administration och insamling. Svenska Afghanistankommittén har arbetat på den afghanska landsbygden i över 35 år oavsett regim, krig eller konflikt. Över 99 procent av våra 6 000 anställda är afghaner Cancerfonden, UNICEF, Läkare utan gränser, Rädda barnen, Röda korset, Hjärt och Lungfonden, SOS Barnbyar, Frälsningsarmén, Svenska Kyrkan samt Plan Sverige. Tillsammans står dessa tio svenska hjälporganisationer för omkring 45 procent av alla insamlade medel för välgörenhet samt kulturella och/eller humanitära insatser. Andra lite. För att lättare förstår hur alla olika aktörer hjälper till i Afghanistan tänkte jag nu försöka kartlägga de internationella organisationerna för er. Några exempel på statsbaserade internationella organisationer i Afghanistan är: FN, NATO, ISAF, EU och IMF. De här organisationerna har alla liknade mål; fred och säkerhet Sex av Svenska Afghanistankommitténs åtta kontor i Afghanistan har plundrats och förstörts av talibanerna. - Det är kaos och uppbrottsstämning i landet, säger Sidney Pettersson, platschef i.

Svenska Afghanistankommittén (SAK

Jämställdhet är en av de viktigaste frågorna i Sidas utvecklingssamarbete med Afghanistan, och det finns ett jämställdhetsfokus i samtliga insatser i landet. Det svenska stödet har bidragit till flickors och kvinnors utbildning, skydd för kvinnor, förbättrad mödrahälsovård och kvinnors deltagande i beslutsfattande på olika nivåer Radiohjälpen stödjer sedan lång tid tillbaka svenska organisationer som verkar på plats i Afghanistan. I samband med konserten samlar Radiohjälpen in pengar till Afghanistan. Vill du vara med och bidra, SWISHA din gåva till 90 1950 6 och märk den Afghanistan. Eller ring 099-90195 för att skänka 100 kronor Lärare, Svenska Skolan. Playa del Carmen, Mexiko. Read More. Swedish speaking customer advisor. Lediga jobb i Afghanistan. Senaste hittade jobben i Afghanistan Afghanistan. Landet är hårt drabbat av flera långvariga konflikter som pågått i mer än 30 års tid. Fattigdomen är utbredd och tillgången till utbildning och hälsa är bland de lägsta i världen Kategori:Organisationer i Afghanistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Underkategorier. Denna kategori har följande 3 underkategorier (av totalt 3). F.

Där stödjer de folkliga organisationer och utvecklingsprojekt. I Sverige arbetar Svalorna med informationsspridning. Svenska Afghanistankommittén, SAK, är en ideell organisation som arbetar i Afghanistan där de stödjer hälso- och utbildningsinsatser. De har också verksamhet i Sverige, till exempel insamlingar I mars 2017 väntas regeringens utvärdering för den samlade svenska insatsen i Afghanistan vara klar. Utvärderingen ska särskilt lyfta fram samordning och samarbete mellan olika aktörer så som militären, civilsamhället, humanitära organisationer och utvecklingsbiståndet Till statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Regeringen beslutade den 9 juli 2015 (Dir. 2015:79) att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utvärdera Sveriges samlade enga Tre av Rädda Barnens medarbetare dödades och över 20 människor skadades i en terrorattack i Jalalabad i östra Afghanistan. Svenska Afghanistankommitténs lokaler i grannfastigheten.

Hjälporganisatione

aktörer i afghanistan Konflikter idag Sida

The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security UNAMA 6.6.2018 International Protection Needs of asylum-seekers from Afghanistan UNHCR, presentation i Wien 12.3.2018 Migrationsverkets hemsida Rapporter från olika organisationer UNAMA United Nations Assistance Mission in Afghanistan Internationella organisationer: Som tidigare sagt finns det internationella organisationer i Afghanistan ex NATO, ISAF OSSE. Dessa har skickat militär styrka i syfte att hjälpa regeringen i utövandet av sin auktoritet. Internationella ickestatliga organisationer: Organ av denna typ förekommer också i Afghanistan. Exemeplvis har vi. Svenska Afghanistankommittén, SAK, arbetar för att minska fattigdomen och öka respekten för mänskliga rättigheter i Afghanistan. För att nå ut till särskilt utsatta grupper arbetar SAK på den fattiga afghanska landsbygden med inriktning mot kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättning Svenska Afghanistankommittén är en politiskt och religiöst obunden organisation som finansieras av bland andra tusentals privatpersoner, Sida, EU och Världsbanken. Medlemsorganisationen Svenska Afghanistankommittén bildades 1980. När du stöder vår verksamhet med­verkar du till att förbättra situationen för befolkningen i Afghanistan

I Kabul arbetade Terje Torvik på svenska ambassaden. Hans huvuduppgift var att förmå myndigheter och organisationer i Afghanistan att samverka så bra som möjligt när de hjälper personer som återvänder. Han var anställd av Migrationsverket inom ramen för EU-projektet EURLO* Sverige har haft relationer med Afghanistan sedan 1930-talet. Under de senaste åren har Sverige bidragit såväl militärt som med utvecklingsinsatser. Sedan 2014 har tonvikten i det svenska engagemanget övergått till långsiktigt utvecklingssamarbete och politiskt stöd. Sedan 2008 har Sverige en diplomatisk närvaro genom en ambassad i Kabul Malena Rembe är Svenska Afghanistankommitténs nya landchef i Afghanistan. Malena Rembe har många års erfarenhet av uppdrag inom svenska och internationella organisationer och kommer närmast.

Idag, den 12 juli, fattade Sida beslut att Svenska Afghanistankommittén har beviljats behörighet som ramorganisation inom anslagsposten Stöd genom svenska organisationer i det civila. Dessa organisationer kan just nu organisera sig tämligen ostört när all debatt förs om IS-terrorister. Det är inte omöjligt att det redan idag finns aktiva celler från dessa organisationer som planerar terrordåd mot svenska intressen En rad organisationer från Rädda Barnen till Kyrkans Utlandshjälp kräver ett stopp på avvisningarna från Finland till Afghanistan. I Sverige har de avbrutits tillfälligt efter flera bombdåd i landet. Finsk polis ser däremot ingen anledning att ompröva. HELSINGFORS/STOCKHOLM För några. Riktlinjerna tillämpas för strategier för både länder och regioner, inom samarbetet med och genom multilaterala organisationer och tematiskt inriktad biståndsverksamhet. De nya riktlinjerna slår fast att en viktig utgångspunkt för resultatstrategier ska vara vilka resultat svenskt bistånd ska bidra till Här hittar du information om hur Sveriges samhällsskydd och beredskap fungerar samt vilka uppgifter vårt svenska försvar har. Du kan också läsa om svenska civila och militära insatser i kris- och krigshärdar liksom om bakgrunden till ett fyrtiotal pågående konflikter i världen

Svenska hjälporganisationer plundras i Afghanistan Aftonblade

När vi satsar så mycket av våra skattemedel på bistånd till Afghanistan vore det konstigt och sorgligt om vi inte har råd att fortsätta med vår lilla men viktiga militära insats - den som har till uppgift att skapa säkerhet och ordning I kaoset så att internationella organisationer kan genomföra humanitära insatser och använda. Svenska Afghanistankommittén är partipolitiskt och religiöst obundet och arbetar för ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering. Afghanistankommittén arbetar på den afghanska landsbygden för allas rätt till lika möjligheter, social rättvisa och makt över sin utveckling och sina liv

Lördagen 5 april gick Afghanistan till val. Det är tredje gången sedan den internationella militära insatsen inleddes och talibanregimen störtades 2001. Under de år som det civila och militära engagemanget i Afghanistan ägt rum är det många människor som har arbetat med målet att bidra till fred och säkerhet i landet Rörelsens propagandaorgan Amaq skriver om en martyrsökande insats med ett explosivt lastat fordon och tre fördjupade attacker riktade mot brittiska och svenska organisationer och afghanska regeringsinstitut i staden Jalalabad. Rädda Barnen har meddelad att organisationen avbryter sitt arbete i Afghanistan efter attacken Hittills har 16 personer med afghanskt ursprung deporterats från Finland till Afghanistan, de senaste i april i år. Men landet saknar möjlighet att ta emot flyktingarna. Utan kontakter till. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svenskt bistånd till Afghanistan inte ska kanaliseras genom den afghanska regeringens system utan att Sveriges regering i högre grad bör prioritera humanitära insatser och kanalisera bistånd via organisationer i det civila samhället, främst Svenska.

Vårt arbete i Afghanistan - Sid

- Våldet har varit en del av afghanernas vardag i 40 år. Som en av de organisationer som arbetar i landet har vi ofta kriget runt hörnet samtidigt som vi levererar livsavgörande sjukvård och utbildning till befolkningen, säger Andreas Stefansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén (SAK) och nyss hemkommen från Afghanistan Afghanistan har stora naturtillgångar, men den oländiga bergsterrängen, den väpnade konflikten och svår korruption gör att möjligheterna att utvinna dessa resurser i dagsläget är små. Elbrist och miljöförstöring är andra problem som landet brottas med Allt det senaste om Afghanistan samlade på ett ställe. Här nedan på Expressen.se hittar du alla nyheter om Afghanistan. Vissa svenska värderingar är rätt.

De svenska namnen består ofta av flera ord som blir ännu fler i översättning. I löptext skriver man det fullständiga namnet första gången, eventuellt med det svenska namnet inom parentes, the Ministry of Education and Research (Utbild- ningsdepartementet), och sedan bara the Ministry. Man kan också använda allmän Den dödliga attacken mot Rädda Barnens lokaler i Jalalabad, Afghanistan chockar biståndsorganisationer, i en tid när de blivit måltavlor i krig och interna konflikter. På onsdagsmorgonen detonerade en självmordsbombare en sprängladdning utanför Rädda Barnens kontor i Jalalbad, Afghanistan. Om de svenska och internationella insatserna i Afghanistan 2001-2014 - ett SAK-perspektiv This year [2015] witnessed major changes in national mood, reflecting rising concern over insecurity and a struggling economy anställd av UD på svenska ambassaden i Islamabad under åren 2001-2002 samt haft uppdrag åt olika myndigheter i Afghanistan under 2003-2004. Formen för denna intervju har varit mailkorrespondens där vi bett vederbörande ge sin syn på biståndet och NGOs verksamhet i Afghanistan. Svaret vi fått reflekterar Pell

En kväll för Afghanistan - Berwaldhalle

Rörelsens propagandaorgan Amaq skriver om en martyrsökande insats med ett explosivt lastat fordon och tre fördjupade attacker riktade mot brittiska och svenska organisationer och afghanska regeringsinstitut i staden Jalalabad. Rädda Barnen meddelar att man avbryter sitt arbete i Afghanistan efter attacken för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet under olika perioder sedan 1983 men också som journalist och anställd av FN. Sammantaget har han arbetat med Afghanistan i 20 av de senaste 30 åren. Han har medverkat i flertal böcker och broschyrer om Afghanistan, skrivit artiklar och hållt föreläsninga ISAF arbetade därefter med regionala enheter för säkerhet och återuppbyggnad. År 2006 övertog Sverige ansvaret för fyra provinser i norra Afghanistan med högkvarter i Mazar-e Sharif. Antalet Svenska soldater i Afghanistan har efter hand ökat. OEF och ISAF är fortfarande två skilda organisationer Svenska kyrkan och flera andra organisationer i Östersund fortsätter att protestera mot att flyktingar avvisas till krigets Afghanistan. Varje tisdag ringer klockorna Gamla kyrkan till bön för stöd till de som drabbas

Afghanistan är ett av de största mottagarländerna för svenskt utvecklingssamarbete. Den svenska regeringen fattade i juni 2014 beslut om en strategi för utvecklingssamarbetet med Afghanistan som omfattar 4,8 miljarder kronor för perioden 2014-2019. Därutöver är det humanitära biståndet betydande med cirka 150 MSEK/år NOTE: This page is no longer being updated as of April 2013. Non-Governmental and international humanitarian organizations operating in Afghanistan International Organizations NGO Coordination Bodies Foreign NGOs Afghan NGOs NGOs focusing on women NGOs focusing on children Directory of NGOs 1 Utöver den svenska kärnverksamheten bedriver man en biståndsverksamhet, bland annat i flera länder i Afrika. Biståndsverksamheten drivs alltid tillsammans med lokala MR-inriktade organisationer. De som arbetar för ICJ i Sverige gör det på ideell basis

Lediga jobb i Afghanistan - utlandsjobb

 1. Svenska Afghanistankommittén, SAK är en biståndsorganisation som grundades 1980 efter Sovjetunionens invasion av landet. SAK har varit på plats i Afghanistan sedan 1982. Svenska Palestinakommittén, är en humanitär hjälporganisation som bildads 2002. Kommittén arbetar med utvecklingsprojekt i Palestina
 2. Afghanistan, och har således bidragit till att generera syftet i sig. 1.1 Syfte Syftet med denna uppsats är att försöka utreda vilka incitament som kan förklara beslutet att bidra med trupper till ISAF och därmed medverka i konflikten i Afghanistan. Syftet besvara
 3. Det svenska bidraget i Irak utgörs av en styrka om cirka 70 personer med uppgift att utbilda det irakiska försvaret i syfte att bidra till dess förmåga att stå emot den militanta islamistgruppen IS framryckning. Styrkan ska, om behov uppstår, kunna förstärkas tillfälligt av en styrka bestående av högst 120 personer
 4. This page was last edited on 3 January 2019, at 22:44. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Afghanistan - redcross

 1. DebattI dag presenteras utredningen om de svenska militära och civila insatserna i Afghanistan 2002-2014. Vi förväntar oss ett svar på hur målsättningarna inom biståndet och inom.
 2. att åstadkomma en stabil och hållbar utveckling av Afghanistan. Detta bör stå i centrum för de internationella ansträngningarna och ska även återspeglas i Sveriges engagemang. De svenska insatserna ska utformas, ledas och genomföras på ett samordnat sätt i syfte att bidra till regeringens övergripande mål. Sveriges engageman
 3. Svenska Freds är med i den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN, vars arbete var starkt bidragande till att FN sommaren 2017 röstade ja till en konvention som förbjuder kärnvapen. Andra internationella nätverk som Svenska Freds är med i är Control Arms, som drev kampanj för ett internationellt vapenhandelsavtal
 4. ister John Kerrys besök i Stockholm idag. Vi ser oroande tecken på.

I Afghanistan finns många folk, klaner och religiösa riktningar, och det har alltid varit svårt att styra landet som en sammanhållen stat. De krig och konflikter som utspelats sedan 1978 har splittrat landet ytterligare. Inga ledare har hittills lyckats upprätta en stark centralmakt med full kontroll över klanledarna ute i landet kvinnor och politisk identitet i Afghanistan. Hur presentationen av kvinnorna ser ut och hur deras situation och positionering görs av kvinnor i Afghanistan och hur detta beskrivs i tidningen Dagens Nyheter. Dagens Nyheter är den svenska dagstidning som vi valt ut då vi anser den ha hög validitet och stor läsarkrets I början på 1900-talet var Afghanistan ett enat kungadöme under Abdur Rahman. Hans son Amanullah försökte införa västerländsk klädsel, ett icke-religiöst rättsväsen och avskaffa slöjor. 1929 drevs han i exil. På 1960-talet infördes ett visst mått av demokratisering och kvinnlig rösträtt. I Afghanistan odlade man vin på flera. Afghanistan svarar för 93 procent av den totala opiumproduktionen i världen (2007). [29] Afghanistan har en bruttonationalprodukt (köpkraftsparitet) på 23 468 000 000 internationella dollar . [30] Landet hade samma år en bruttonationalprodukt (köpkraftsparitet) per capita på 812 internationella dollar. [30 Svenska biståndsorganisationer och deras arbete. Svenska biståndsorganisationer är en skara offentligt och privat finansierade organisationer som arbetar inom och utanför Sverige för att främja utveckling och lindra skador efter katastrofer med så kallad nödhjälp

- A report on the Swedish commitment to women, peace and security in Afghanistan. Kvinna till kvinna, operation 1325, Svenska Afghanistankommittén (SAK) Afghanistan, Kvinnor, Resolution 1325: 2) Allmänna dokument om biståndet och utvecklingsfrågor: 2014-12-01: Organisational Evaluation of the Swedish Committee for Afghanistan - Final Repor Inom ramen för utvecklingsinsatserna har Sverige även bidragit till polisinsatser (EUPOL samt rådgivare) och andra civila insatser, bl.a. genom att ställa personer till förfogande till internationella organisationer. Svenska myndigheter har förväntats samverka med en rollfördelning som återspeglar deras respektive kompetensområden och. Sverige har sedan ungefär 15 år lagt sin neutralitet på hyllan, en effekt av det är kriget i Afghanistan. Svenska soldater får aldrig vara en stridande del i ett krig. Våra skattepengar måste läggas på fredsbevarande insatser och på civilt bistånd. Inte bara för att det är moraliskt riktigt, utan också för att det är mest effektivt

Kategori:Organisationer i Afghanistan - Wikipedi

Föreningar - Sid

Kan Sveriges militära närvaro i Afghanistan orsakat ett

 1. De svenska soldaterna är sända för att USA ville det, de är underställda amerikanskt befäl och de verkar i samma organisation som USA satt upp för sina ändamål. De svenska soldaterna är där för USA:s skäl, dessvärre är de numera så luddiga så att svenska politiker vågar inte definiera något mål eller syfte med insatsen
 2. Pris: 170 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Fyra dagar i Kabul av Anna Tell (ISBN 9789146233640) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri
 3. Multilaterale organisationer såsom FN og Verdensbanken har stor kapacitet og er talstærkt til stede i de lande, hvor konsekvenserne af de globale udfordringer viser sig stærkest. Støtte gennem de multilaterale organisationer giver et lille land som Danmark større indflydelse i lande, hvor vi kun i begrænset omfang er repræsenteret
 4. Erfarne humanitære organisationer har en solid ekspertise, detaljeret kendskab til konkrete lokalområder og kapacitet til at levere den rette hjælp til de mest udsatte befolkningsgrupper. Derfor samarbejder Danmark med en række humanitære organisationer om at levere hurtig og effektiv nødhjælp. Danske humanitære organisationer

krigets Afghanistan. 40 mkr. ur anslaget Katastrofer, stöd till återuppbyggnad m.m. bör reserveras för detta ändamål. Bistånd till flyktingar. Internationell hjälp ges f.n. till de nära fem miljoner afghanska flyktingar som finns i gränsläger i Pakistan och Iran. Den svenska hjälpen har sedan invasionen 1979 i huvudsak lämnats til Svensk militär personal har startat säkerhetsutbildning för internationella frivilligorganisationer som verkar i norra Afghanistan.-Sverige är det första land i Isaf-styrkan som påbörjar utbildning av den här typen, säger Robert Tranberg, troppchef för de svenska ammunitionsröjarna i Afghanistan Imorgon inleds den internationella givarkonferensen i Bryssel, där det framtida stödet till Afghanistan från stater och organisationer ska samordnas och diskuteras. En fråga som kommer att diskuteras är om internationellt bistånd till Afghanistan ska villkoras med om landet kan ta hand om återvändande asylsökande från EU-länderna Svenska kyrkan och Rädda Barnen: Stoppa utvisningarna till Afghanistan Svenska kyrkan och Rädda Barnen kräver i ett gemensamt uttalande att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas tills vidare, med hänvisning till det försämrade säkerhetsläget i landet. Här kan du läsa uttalandet i sin helhet

Dessutom utgick stöd till ett antal internationella CSO och nätverk för arbete med biståndseffektivitetsagendan, inklusive för en gynnsam miljö för 1 Allokeringen för Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället bestod fram till och med 2013 av anslagsposterna 1.1: ap 5, Stöd genom svenska organisationer i. Världen 29 juli 2003 07:22 Brott mot mänskliga rättigheter i Afghanistan. De afghanska krigsherrarna som stärkt sin makt efter talibanernas fall skapar ett klimat av rädsla i Afghanistan som.

Det är bra att den nästan 15 år långa svenska insatsen i Afghanistan har utvärderats. Det är sorgligt - men inte oväntat - att måluppfyllelsen på vissa områden är så dålig. Å andra sidan är det roligt att just inom de områden där SAK och svenskt bistånd har varit inblandat, menar utredarna att mycket positivt att skett Afghanistan. Migrationsverket konstaterar i Lifos temarapport Afghanistan - Medborgarskap, folkbokföring och identitetshandlingar den 24 januari 2018 att det finns stora brister i det afghanska folkbokföringsregistret. Bland annat framgår att någon fullständig folkräkning aldrig har genomförts och att landets befolkningsmängd bygger. Verksamheten i Afghanistan finansieras av Finlands utrikesministerium, svenska Sida och norska Norad. Finland har bidragit med 7 miljoner euro 2003-17 och lovar 4 miljoner euro 2018-20. MSI samarbetar med Afghanistans hälsoministerium, kvinnoministerium och religionsministerium samt med folkrörelser och FN-organisationer för att erbjuda.

Utan att låta som en sportkommentator som i timmar kan älta hur matchen kunde ha gått om matchen inte gick som den gick måste vi efter nio års krig i Afghanistan fråga oss vad Sverige kunde ha gjort annorlunda och inte minst vad vi kan göra annorlunda i framtiden Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom Som medlem i Svenska Lottakåren kan du utbilda dig och teckna frivilligavtal med Försvarsmakten. Svenska Lottakåren har en viktig funktion att fylla för att tillsammans med andra.

Familjeåterförening. Krig och katastrofer gör att familjer splittras. I flyktens kaos riskerar de äldre att lämnas kvar, barn tappas bort och syskon separeras engagemang i Afghanistan under perioden 2002-2014, med särskilt fokus på den verksamhet som its i norra har bedriv Afghanistan under åren 2006. Uppdraget består i att -2014 beskriva, analysera och utvärdera den samlade svenska insatsen utifrån de överväganden och målsättningar som har lagts fast

Med tanke på den delikata politiska situationen mellan USA och den afghanska regeringen samt Pakistan, så föreslår jag att våra svenska styrkor, och andra styrkor i Afghanistan, bränner alla opiumodlingar som finns i landet, som inte är regeringsstyrda för världens medicinska behov Operation Mercy is an international relief and development organisation established in 1991 and headquartered in Sweden. We are currently working in Central Asia, North Africa and the Middle East Svenska Afghanistankommittén (SAK) från 13 år. På Svenska Afghanistankommitténs webbplats hittar du artiklar, pressdebatt och fakta om Afghanistan. SAK har som syfte att främja ett demokratiskt samhälle i Afghanistan med ekonomisk och social utveckling, genom att bedriva utvecklingsbistånd Sida samarbeta med flera olika organisationer och där är en betydande del ideella biståndsorganisationer och myndigheter. Det som är målet med det svenska biståndet är att man bidrar till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor

populär: