Home

Protestantiska sakrament

Mässan är den mest centrala kristna liturgin. I västkyrkan är mässa det vanliga ordet för huvudgudstjänsten, i den östkyrkliga liturgin är dess motsvarighet. Svenska kyrkan har en ärkebiskop i Uppsala som varit ärkebiskopssäte sedan 1164, först inom katolska kyrkan och från och med 1531 inom den evangelisk-lutherska.

Mässa - Wikipedi

Ärkebiskop - Wikipedi

  1. Kristendomens tre huvudriktningar Religion SO-rumme
  2. Konfirmation Religion SO-rumme
  3. Jämförelse av svenska, ortodoxa och katolska kyrka

populär: