Home

Blankett egenvård

Socialstyrelsen har ändrat föreskrifterna om egenvård, och myndigheten får många frågor om vilka regler som gäller. Därför har myndigheten publicerat ett. Denna blankett har lämnats/skickats till: Den enskilde (OBS! Skall bifogas till ansökan om bistånd) Chef för verksamhet som utför egenvården t ex i. Körkortsportalens blanketter (diabetesintyg mm från Trafikverket) Planering av egenvård med hjälp - Blanketten gäller för Stockholms läns landsting och. Här finns de regiongemensamma blanketter du som medarbetare kan ha behov av. Söker du blanketter som gäller en specifik förvaltning måste du kontakta respektive. Blankett - Beslut om egenvård; Flödesschema för bedömning; Bildspel om egenvårdsrutin 2013; Senast uppdaterad: 2019-02-04 20:14. Dela gärna denna sida via.

Egenvård - Socialstyrelse

Beslut om egenvård 2013-01.indd Author: boan2 Created Date: 1/15/2013 8:42:29 AM. Blanketter, checklistor, Beslut om egenvård. Ifyllningsbar blankett: Skriftlig delegering från sjuksköterska. Ifyllningsbar blankett Här hittar du alla våra blanketter som kan underlätta vardagen för dig som jobbar inom vård och företag

Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvårde

 1. Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att patienten Här finns blankett för.
 2. Egenvård är när en patient får utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen själv eller med hjälp av till exempel en närstående eller en.
 3. Blanketter + Uppgifter om Läns Du som har diabetes måste ta ett stort ansvar för din egenvård men även hälso- och sjukvården har ett ansvar för att ge.
 4. ansvarig personal kan då gemensamt fylla i blankett om medicinering som egenvård
 5. Växjö kommuns rutin för egenvård. Blanketter. Blankett för egenvård Växjö kommun. Blankett för egenvård Region Kronoberg och Växjö kommun. Skriv ut
 6. För diabetes behövs en särskild blankett. Blanketten om egenvård gäller inte diabetes

Blanketter - Västra Götalandsregione

Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götalan

 1. Huvudrubrik Skolhälsovård Underrubrik Lokal rutin för skolpersonal Dokumentnamn Egenvård läkemedel Upprättad av: Lisbeth Andersson Medicinskt ledningsansvarig.
 2. Det kan innebära att du som vårdsökande hänvisas till primärvården eller till egenvård. Har du inte tillgång till e-tjänsten kan du skicka in en blankett.
 3. Alla blanketter på den här sidan är i PDF-format och för att använda dem behöver du Adobe Reader. Du kan hämta programmet gratis på Adobes webbplats
 4. kompletteras med blankett Beslut om egenvård se bilaga 1. -beslut om egenvård i samband med besök på mottagning inom specialistsjukvår
 5. Samverkan vid egenvård; Samverkan vid SIP eller utskrivning från slutenvård; Samverkan psykisk hälsa och beroende; Skriv ut; Kommunsamverkan
 6. Rutiner för egenvård i förskola och skola har utarbetats i syfte att erbjuda Rutiner och blanketter vid egenvård. Egenvård; Kontakter. Områdeschef Samlad.
 7. Apodos - Beställning av patientbundna originalförpackningar och egenvård, abonnemang och/eller engångsbeställnin

Egen vårdbegäran - 1177 Vårdguide

 1. Skriv ut blanketten eller fyll i den direkt på datorn. Blanketten kan skickas per post eller fax till Hjälpmedel Stockholm
 2. Praktiska anvisningar egenvård 3 Länsgemensledning i samverkan Inledning Enligt föreskriften Be dömning av om en hälso.
 3. Egenvård. Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län. E-hälsa. Ordinärt boende - samarbete mellan läkare och sjuksköterska (blanketter

Egenvård i förskolan och skolan - Skolverke

Egenvård i skolan - Jönköpings kommun - jonkoping

populär: