Home

Sou digitalisering

Digitalisering Utbildningar kommuner Stockholm Pedte

 1. Till Dig som enhetschef, projektledare, verksamhetsutvecklare, sekreterare eller handläggare med intresse för digitalisering eller har ett digitaliseringsansvar så erbjuder vi 6 olika utbildningar
 2. st vad som gäller registerutdrag och arbetsmaterial
 3. I maj 2018 blev dataskyddsförordningen (GDPR) svensk lag. SKL jobbar aktivt med att tolka vad denna lagändring praktiskt innebär för kommuner och regioner
 4. a personuppgifter. SKL använder ett ärendehanteringssystem för effektiva processer för dig som behöver rådgivning och service
 5. Som sekreterare i utredningen anställdes Ylva Mälarstig (huvud-sekreterare) från den 11 december 2017 till den 30 september 2018, på deltid från den 1 oktober 2018, Gabriella Björnfot från den 7 ma
 6. Här kan du ladda ner Datainspektionens remissvar från 2017 och framåt. Saknar du något remissvar? Kontakta oss på datainspektionen@datainspektionen.se.. 2019. Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsstyrkor i krissituationer (Ju2019/00432/L4
 7. Remissvar 2019-04-26 Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till de fem huvudsakliga åtgärderna som utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning föreslår och välkomnar det inkluderande perspektivet i betänkandet

 1. Blogg Blogg. Här bloggar utredningens medarbetare om arbetet i utredningen. Nya inlägg kommer varje fredag. 190517 Nu blir det Kafferast, det är ju fredag
 2. Kontakt Kansliet. Postadress: LSF Box 7258 103 89 Stockholm Tfn 08-411 31 00 Har du flyttat och vill ändra din adress kan du nå kansliet via e-post kansli@lsf.se LSF Magazinet ges ut av LSF - se vidare under fliken LSF Magazine
 3. 2018-09-28 Dnr 3.2.17-05241/2018 Jordbruksverkets yttrande på Remiss Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34

Dataskyddsförordningen, GDPR - SK

 1. Arbetsuppgifter. Medicinska sekreterarens arbetsuppgifter varierar mycket och innehåller bl a utskrift av patientjournaler och andra medicinska dokument efter diktat, remisshantering, diagnosklassificering, statistikuttag, utbildnings- och systemansvar, kvalitetssäkring, budget- och kostnadsuppföljning, arkivarbete (vilket bl a innebär att ha kunskap om gällande lagstiftning inom hälso.
 2. ister
 3. Näringslivets yrkesklassifikation För att lönestatistik ska kunna tas fram behövs en klassifikation av yrken i näringslivet. Från och med år 2014 tillämpas en ny yrkesklassifikation - NYK 14

Digital Audio Broadcasting, DAB, är en form av digitalradio, som använder MPEG1 Audio Layer 2- eller AAC+-formatet.Det finns idag även tre andra världsstandarder för marksänd digital radio godkända av Internationella teleunionen (ITU): amerikanska HD-Radio (IBOC), japanska ISDB-T och europeiska DRM/DRM+ John R. Moen har over 20 års erfaring i byggsektoren, har jobbet med finans- og fagdepartement i større prosjekter og har siste året vært med å etablere DigiBygg i Statsbygg. Moen er spesialist innenfor forretningsutvikling innen BA-næringen. Dersom vi ønsker å ta ansvar for bransjens.

Remissyttranden - SK

Chef Internationella Sekretariatet. Vinst är nödvändigt för att ett företag ska kunna expandera, erbjuda trygghet för ägare och anställda samt tackla tuffa tider Du kanske funderar på vad tillit, samverkan och helhetsperspektiv har att göra med verksamhetens styrning och ledning? Då har du hittat rätt! I det här blogginlägget reder vi ut begreppet tillitsbaserad styrnin

Remissvar - Datainspektione

 1. Sveriges Kommuner och Landsting har publicerat en video där Klara Palmberg Broryd berättar, med utgångspunkt från det arbete vi tillsammans utvecklat inom Mementor, om vad som är viktigt att tänka på när du vill påverka miljöer och sammanhang som kännetecknas av stor komplexitet
 2. Food Tech. Ett stort tack till alla som medverkade på Food Tech 2019.. För andra året i rad samlade vi spännande föreläsare, deltagare och partners till en dag med fokus på utvecklingen inom Food Tech, läs mer om dagen här
 3. FoU Välfärd är en intresseförening för FoU-miljöer inom välfärdsområdet - socialtjänst (individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg) samt hälso- och sjukvård
 4. Kontakt. Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice: När du ringer till oss finns det olika val du kan göra, tryck 2 för att komma till publikationsservice. telefon: 08-527 332 00 e-post: publikationsorder@skolverket.s
 5. Vård- och omsorgssegmentet. Vi bloggar om frågor som rör upphandling av vård och omsorg, allt från omvärldsbevakning inom området till vårt eget konkreta stöd i frågorna

mfd.se - Myndigheten för delaktighe

Remissvar 2019-04-26 Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) Myndigheten för delaktighet, MFD, är positiv till de fem huvudsakliga åtgärderna som utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning föreslår och välkomnar det inkluderande perspektivet i betänkandet

Blogg Statens offentliga utredningar - sou

 1. Kontakt - lsf.s
 2. Yttranden - Jordbruksverke
 3. Arbetsuppgifter - lsf
 4. BFUF Aktuell
 5. Näringslivets yrkesklassifikation - svensktnaringsliv
 6. Digital Audio Broadcasting - Wikipedi

Innlegg: Avfallsfrie byggeplasser : Bygg

populär: